Formulár


1. Vy sám(a) ste v organizácii :

a/ vedúcim pracovníkom
b/ zamestnancom

2. Typ Vašej organizácie (vyznačte kliknutím v každom stĺpci):

a/ výrobná
b/ obchodná
c/ finančná
d/ rozpočtová
e/ výskumná
f/ poisťovacia
g/ politická
h/ záujmová
i/ spločenská
j/ iná
1/ štátna
2/ súkromná
3/ verejná
I./ tuzemnská
II./ so zahraničnou účasťou
III./ zahraničná

3. Približný počet zamestnancov vo Vašej organizácii :   osôb.


4. Nakoľko je pre Vašu organizáciu polygrafické vyšetrenie dôležité ?

(vyznačte kliknutím jedného z čísel na škále, pričom 1 = najmenej a 10 = najviac dôležité)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5. Koľko vyšetrení na detektore lži by Vaša organizácia potrebovala ?

(počet zapíšte nižšie do príslišnej kolonky)

a/ do týždňa
b/ do mesiaca
c/ do štvťroka
d/ do polroka
c/ do roka

6. Aká je pre Vašu organizáciu prijateľná cena za jedno polygrafické vyšetrenie ?    Sk.


7. Čo (aké oblasti, aké druhy otázok) by ste vo Vašej organizácii chceli polygrafickým vyšetrením preveriť ? (uveďte nižšie)


8. Čo by ste chceli o detektore lži vedieť ? (uveďte nižšie)


Ďakujeme Vám za odpovede !